بخش ها

محبوب ترین

 اموزش نسخه 31226

برای نصب شما باید ... .... .... ... ...

 آموزش به روزرسانی نرم افزار

bnpco.ir

 آموزش کار با سامانه تیکتینگ

 چاپ تمامی اسناد

امور مالی >> مشاهده اسناد >> اعمال جستجو >> انتخاب ردیف ها >> چاپ ریز...

 تغییر شماره کارگزینی

با سلام در منوی تنظیمات >> تنظیمات متفرقه/شعبه >> سایر تنظیمات >> امکان تغییر...